Çalışma Grupları

Bölümümüzde beş farklı anabilimdalı'nda araştırma geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir: 

Analitk Kimya alanında çalışan araştırma grupları, Eser  elementlerin tayin öncesi ayırımı-zenginleştirilmesi ve tayini metotlarının geliştirilmesi, AAS ve ICP-OES ile eser element analizleri, FAAS analizleri, inorganik ve organik maddelerin tayin öncesi numunehazırlama yöntemleri SPE ve MISPE ekstraksiyonları, GC-MS analizleri, Çevre analizleri konularında araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir.  

Anorganik Kimya alanında çalışan araştırma grupları, Schiff bazları, Geçiş metali kompleksleri sentezi ve uygulamaları, Koordinasyon bileşiklerinin sentezi ve uygulamaları ile bu bileşiklerin biyolojik aktivite tayinleri ve uygulama alanları konularında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir.

Biyokimya alanında çalışan araştırma grupları Enzim İmmobilizasyonu, Biyosensörler ve uygulamaları, Antioksidan bileşik aktiviteleri konularında araştırma geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir.

Fizikokimya alanında çaışan araştırma grupları Yüzey Aktif maddelerin sentezi ve uygulamaları, Mikroemülsiyonlar, Adsorban maddelerin eldesi ve uygulama alanları konularında araştırma ve geliştirme faalyetlerini yürütmektedir.

Organik Kimya alanında çalışan araştırma grupları IBX bileşiklerin sentezi ve uygulamaları, Lewis asit katalizli reaksiyonlar, Makrosiklik amid bileşiklerinin sentezleri, Sterol yapılı bileşiklerin sentezi ve uygulamaları, Kenetlenme (clıck) reaksiyonuna dayanan sentezler ve polimer konularında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir.


Bu içerik 03.03.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 932 kez okundu.