Kimya Bölümü Diplomalarında TYÇ Logosu Kullanmaya Hak Kazandı


Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulunun 06 Aralık 2023 tarihinde yapılan 44'üncü toplantısında T.Ü. Fen Fakültesi Kimya Programı Yükseköğretim Mezuniyet Belgelerinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosunun Kullanımına İlişkin Usul Ve Esasların 7'inci maddesinde belirtilen ölçütleri sağladığı için; Kimya programımızın diploma eklerinde, transkript ve mezun belgelerinde “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ)” logosu kullanımına hak kazanmıştır.

Bölümümüz, üniversitemizde TYÇ logosu kullanım hakkına sahip olan dört programdan biri olup, ilgili yazı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilmiştir. Ayrıca TYÇ logosu kullanım hakkına sahip 10 Kimya programından biridir. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olan TYÇ Logolu mezuniyet belgesi ve diplomalar, mezunlarımızın yurt dışında eğitim, öğrenci değişim programları ve istihdam/iş bulma olanaklarına katkı sağlayacaktır.

Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanında bölümümüze ait link:

https://www.tyc.gov.tr/yeterlilik/kimya-lisans-diplomasi-TR0030025941.html 


 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi nedir?

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, ülkemizde sunulan örgün eğitim yeterlilikleri ile yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması faaliyetleri sonucu düzenlenen yeterlilikleri tanımlayan, sınıflandıran ve karşılaştıran ülkemize özgü ulusal yeterlilik çerçevesidir. Yeterlilik; bireyin, öğrenme kazanımlarını belirli ölçütlere göre edindiğinin bir değerlendirme ve geçerlilik kazandırma sürecinin sonunda sorumlu kurum tarafından tanınması halinde düzenlenen resmi belgeleri ifade etmektedir. (Kaynak: https://www.tyc.gov.tr/sayfa/sss-i2dc37258-235b-46f6-a3c4-22caa67cd355.html)

Bu içerik 01.04.2024 tarihinde yayınlandı ve toplam 102 kez okundu.