Erasmus Değişim Programı

    Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet ile yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, yükseköğretim öğrenci ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yüksek öğrenimine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırmaya, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaya; yükseköğretim personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini artırmaya yönelik olarak aşağıdaki faaliyetler desteklenmektedir:

    Öğrenci Hareketliliği: Üniversite öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmaları

  • Öğrenim Hareketliliği  ( Student Mobility for Study )
  • Staj Hareketliilği         ( Student Mobility for Placement )  

    Personel Hareketliliği: Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin veya işletmelerde görevli bir personelin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine veya yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari tüm personelinin yurtdışında bir kuruluşta mesleki gelişimlerine yönelik bir eğitime katılmaları (konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmaları.

  • Ders Verme Hareketliliği ( Staff Mobility for Teaching )
  • Eğitim Alma Hareketliliği ( Staff Mobility for Training )
    Program, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına hizmet etmektedir. Erasmus programı ile 1987'den günümüze kadar 3 milyondan fazla yükseköğretim öğrencisi, başka bir Avrupa ülkesinde öğrenim hayatının bir dönemini geçirmiş; o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanıma imkanı elde etmiştir. 

      Ayrıntılı bilgi için:  https://erasmus.trakya.edu.tr/ 

Bölümümüz Erasmus Değişim Programı Koordinatörü

Prof. Dr. Hüseyin Rıza Ferhat KARABULUT

Görev : Erasmus Değişim Programı Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1234
TÜ E-Posta : fkarabulut@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Organik Kimya