Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı

Bölümümüz Anorganik Anabilim Dalında aşağıdaki konularda  araştırmalar yapılmaktadır.

•Aminoasit Türevli Koordinasyon Bileşikleri
•Çeşitli Metal Komplekslerinin Sentezi
•Komplekslerin Çevre Uygulaması
•Komplekslerin Biyolojik Aktivite Uygulamaları
•Komplekslerin Termodinamik ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi
•Koordinasyon Kimyası
•Ligand Sentezi
•Schiff Baz Eldesi
•Supramoleküler Kimya
•Teorik ve Hesaplamalı Anorganik Kimya 
Ek Resimler
Bu içerik 13.04.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 1746 kez okundu.