Çalışma Alanları


Araştırma geliştirme, kalite kontrol, kalite güvence, üretim, teknik yönetim, sorumlu müdürlük başlıca çalışma sahalarıdır.  Çeşitli maddelerin yapılarını araştıran ve insanların yararına istenilen özellikte saf ya da karışım halinde maddeler üreten kimyacılar; ilaç, deterjan, yapay lifler (polyester, naylon, çeşitli plastik eşyalar...), içecek, gübre, boyar madde gibi güncel hayatta yaygın olarak kullanılan tüketim malzemelerinin ilk sentezini gerçekleştirmişlerdir.
Kimya bölümünden mezun olan öğrenciler, aşağıda başlıklar halinde verilen özel veya devlet kuruluşlarında çalışabilirler:
Bunlar;
 • plastik sanayii
 • ilaç sanayii
 • boya sanayii
 • petrokimya
 • metal sanayii
 • tekstil sanayii
 • seramik sanayii
 • çimento sanayii
 • deri sanayii
 • deterjan ve sabun sanayii
 • gıda sanayii
 • kozmetik sanayii
 • cam sanayii
 • çevre analiz laboratuvarları
 • biyokimya laboratuvarları
 • üniversiteler, bilimsel araştırma merkezleri ve hastane laboratuvarlarında da çalışabilirler
 • MKEK, MTA, TSE gibi kamu kuruluşlarında çalışabilirler.
 •  Pedagoji sertifikası (öğretmenlik sertifikası) olan kimyacılar, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında fen bilgisi ve kimya öğretmeni olarak çalışabilirler. Diğer taraftan özel eğitim kuruluşlarında da öğretmenlik yapabilirler.
Bu içerik 09.01.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1402 kez okundu.