Çift Anadal-Yandal ProgramlarıÇift anadal programının amacı ve açılması

           1.  Çift anadal (ikinci anadal) programı; Üniversitenin bir lisans programında eğitimlerini başarıyla sürdüren öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında diploma almak üzere öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla açılır. Sözkonusu ikinci anadal programı; Üniversitede yürütülen lisans programları arasından, ilgili bölüm/ anabilim dallarının önerisi, kurulların kararı, Senatonun onayıyla kesinleşir ve ilgili bölüm/anabilim dallarının işbirliği ile yürütülür.

            2. İkinci anadal programı açacak bölümler her akademik yıl için en geç bir önceki eğitim-öğretim yılı sonunda alınacak öğrenci sayılarını belirler ve ilgili kurulların kararına sunar.

            3. Açılmasına karar verilen ikinci anadal programları, Senato onayından sonra öğrenci sayılarıyla birlikte ilgili fakülte tarafından duyurulur.

            4. İkinci anadal programına kabul edilecek yıllık toplam öğrenci sayısı, programın bir önceki eğitim-öğretim yılında aldığı birinci sınıf, birinci yarıyıl anadal öğrenci sayısının % 20’sini geçemez.


Yandal programının amacı ve açılması

           1.Yandal programı; Üniversitenin kayıtlı oldukları bir lisans programında eğitimlerini başarıyla sürdüren öğrencilerin, aynı zamanda Üniversitede ilgi duyduğu diğer bir lisans programına sertifika almak amacıyla devam etme imkanı tanınması amacıyla açılır.

            2. Yandal programı; Üniversitede yürütülen lisans programları arasından, ilgili bölüm/ anabilim dallarının önerisi, kurulların kararı, Senatonun onayıyla kesinleşir ve ilgili bölüm/anabilim dallarının işbirliği ile yürütülür.

            3. Yandal programı açacak bölümler her akademik yıl için en geç bir önceki eğitim-öğretim yılı sonunda alınacak öğrenci sayılarını belirler ve ilgili kurulların kararına sunar.

            4. Açılmasına karar verilen yandal programları, Senato onayından sonra öğrenci sayılarıyla birlikte ilgili fakülte tarafından duyurulur.

            5. Yandal programına kabul edilecek yıllık toplam öğrenci sayısı, programın bir önceki eğitim-öğretim yılında aldığı birinci sınıf, birinci yarıyıl anadal öğrenci sayısının %20’sini geçemez.


 Kimya Bölümü öğrencilerinin çift anadal- yandal eğitimi alabilecekleri fakülteler ve bölümler:

•Fen Fakültesi: Biyoloji, Fizik, Matematik
•Mühendislik Fakültesi: Gıda ve Bilgisayar Müh.
•İktisadi ve İdari Bil. Fak.: İşletme, Kamu Yönetimi, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekon., Ekonometri, MaliyeDetaylı bilgi için: https://oidb.trakya.edu.tr/pages/cift-anadal-programi
 
Bu içerik 07.04.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 1000 kez okundu.