Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı

Bölümümüz Fizikokimya Anabilim Dalında aşağıdaki konularda araştırmalar yapılmaktadır.

•Adsorban Eldesi
•Adsorbanların Yüzey Özelliklerinin Ve Adsorpsiyon Kapasitelerinin İncelenmesi
•Kinetik
•Korozyon Kimyası
•Mikroemülsiyonlar
•Polimerlerin Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
•Spektroskopik Çalışmalar
•Termodinamik
•Yağ Kimyası
•Yüzey Aktif Maddelerin Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi 

Bu içerik 13.04.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 904 kez okundu.