Kimya Nedir?
Kimya, maddenin yapısını, özelliklerini, bileşimini, etkileşimlerini ve tepkimelerini araştıran bilim dalıdır. Kimya bilimi daha kapsamlı bir ifadeyle, maddelerin özellikleriyle, maddelerin sınıflandırılmasıyla, atomlarla, atom teorisiyle, kimyasal bileşiklerle, kimyasal tepkimelerle, maddenin halleriyle, moleküller arası kuvvetler, kimyasal bağlarla, tepkime kinetiği ve benzeri konularla ilgilenir. Günümüzde “Kimya” sözcüğü yaşadığımız her alanı kaplamaktadır, Kimya, geleceğin teknolojilerinin biçimlenmesinde rol oynayan temel bilimlerdendir. Kimyanın araştırma alanları arasında maddenin kuvantum kuramı, ileri malzemeler, yakıt pilleri, moleküler elektronik, kendi kendini düzenleyen moleküller, manyetik görüntüleme yöntemleri, süper iletkenler, egzotik moleküler yapılar, kaotik sistemler, lazerler, fotosentez ve yeni spektroskopik yöntemler bulunur. Kimyanın ana alt bilim dalları, analitik, anorganik, biyokimya, fizikokimya ve organik kimyadır.  

Bu içerik 09.01.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 2418 kez okundu.