Kimyager Kimdir?


Kimyager, Üniversitelerin Fen Fakülteleri'nin Kimya Lisans Bölümlerinden 4 yıllık bir eğitimden sonra mezun olan; organik kimya, anorganik kimya, analitik kimya, biyokimya, fizikokimya gibi kimya bilimi konularında ileri düzeyde eğitim alan kimya bilimcilerdir. Kimyagerler, gözlem verilerini bütünleştirebilen, fen bilimleri konularına ilgili, sayısal düşünme yeteneğine ve bilimsel meraka sahip, sabırlı, dikkatini bir konuya yoğunlaştırabilen kişiler olmalıdırlar. Kimyagerler eleştirel bakış açısına sahip, sorunu algılayan ve çözüm üreten kişilerdir.
 
Kimyanın önemini anlamak için Amerikan Kimya Derneği (American Chemical Society) eski başkanlarından Paul Walter’in aşağıda yer alan bir demecini nakledelim:
 
Kimyager olmaktan gurur duyuyorum. Kimya mesleği, dünyadaki ölüm oranlarını düşürmede ve hayat kalitesini iyileştirmede diğer bütün mesleklerin yaptıklarından daha çok şeyler yaptı. 1920 ve 1990 arasındaki 70 yıl içerisinde A.B.D’de yaşam süresi %50 uzadı, bu yaşam süresindeki artışın büyük bölümü kimyacıların keşiflerinden ve kimya-ilaç endüstrisinin ürünlerinden dolayıdır. Suların klor ile dezenfeksiyonu batı ülkelerindeki kolera ve dizanteriyi büyük ölçüde sonlandırdı. Böcek ilaçları (Insektisidler), tropical hastalıkların kontrolü ve imhası için kullanıldı. Mantar ilaçları (Fungisidler) ve suni gübreler çiftçilerin bütün dünyayı beslemesini sağladı ki onlarsız dünya çoktan tarihi Malta faciası benzeri kıtlığa düşerdi. Polimerler bize giyim ve ev sağladı. Katalizörler enerjiyi kullanılabilir hale getirdi. Buzdolapları bizi günübirlik alışverişten kurtardı böylece yiyecek israfından kurtulduk. Tıbbi ilaçlar yaşam kalitemizi artırdı ve bazen yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgiyi belirledi
Bu içerik 09.01.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 2352 kez okundu.