Misyon ve Vizyonumuz

    Kimya Bölümü öğrencileri, öğretim elemanları Eğitim-Öğretim ve Araştırma programları ile Yükseköğretim alanında tanınan ve örnek alınan bir bölüm olmayı hedefler. Ayrıca Kimya Bölümü lisans ve lisansüstü eğitimi, araştırma, akademik personel, hizmet üretimi, bilgi transferi ve çevre ile ilişkiler, fiziksel yapı, uluslararası ilişkiler, uluslararası kalite standartları alanlarında ilerlemeyi, gelişmeyi ve güçlenmeyi stratejik olarak hedefler.
    Kimya Bölümü lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel çalışma ve yayınlar yapmayı görev olarak kabul eder. Öğrencilerini bilgiye erişme becerileri gelişmiş, problem çözmesini bilen, doğru karar verebilen, yaratıcı, eleştirel düşünen, etik değerlere önem veren bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar.

Bu içerik 08.01.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 2768 kez okundu.