Organik Kimya Araştırma Laboratuvarı

Bölümümüz Organik Kimya Anabilim Dalında aşağıdaki konularda araştırmalar yapılmaktadır.

•Biyoaktif Bileşiklerin Sentezi
•Doğal Bileşiklerin İzolasyonu
•Fosforesans Özellik Gösteren Bileşiklerin Sentezi
•Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi
•Organokatalizör Sentezi
•Polimer Sentezi
•Reaktiflerin Sentezi
•Surfaktan Sentezi
•Supramoleküler Bileşiklerin Sentezi
Ek Resimler
Bu içerik 13.04.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 1826 kez okundu.