Program Çıktıları

PÇ-1 Kimyanın temel alanlarında iyi bir temel bilgiye sahip olur.

PÇ-2 Bireysel ya da grup çalışması yaptığı laboratuvar derslerinde pratik beceriler kazanır.

PÇ-3 Kimya ile ilgili bilimsel verileri toplama ve onları yorumlama yeterliliğine sahip olur.

PÇ-4 Kimya endüstrisindeki görevler için kendisini hazırlama yeterliliğine sahip olur.

PÇ-5 Düşüncelerini ve problemleri ve bunlarla ilgili çözümlerini yetkililere iletebilme yeteneğine sahip olur.

Bu içerik 09.08.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 1964 kez okundu.