Program Öğretim Hedefleri

KİMYA PROGRAMI ÖĞRETİM HEDEFLERİ/AMAÇLARI

1.
Teorik ve uygulamalı kimya alanlarında görev yapabilecek, çağın gereksinimlerine uygun düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış kimyagerler yetiştirmek.

2. Disiplinler arası çalışabilme ve kolektif düşünebilme becerilerini kazandırmak.

3. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırmak.

4. Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olan kimyagerler yetiştirmek.

5. Türkçe yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilen, temel düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olan mezunlar verebilmek.

6. Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerileri kazandırmak.

Bu içerik 09.08.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 2168 kez okundu.