Program Profili

20.07.1981 tarihli ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan 8 Üniversiteden biri olan Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde 4.bölüm olarak Kimya Bölümü açılmıştır. 

1984-1985 Eğitim Öğretim yılında Kimya bölümü 53 öğrenci alarak, 4 yıllık lisans öğretimine açılmıştır. 1984 yılında kadrolu 2 öğretim görevlisi4 araştırma görevlisi ile eğitime açılan Kimya bölümü; 1986’dan başlayarak devamlılık gösteren bir kadro ile çalışmaya başlamıştır. 

Fen Bilimleri Enstitüsünün Anabilim Dalı olarak da faaliyette bulunan Kimya Bölümünde 1984-1985 öğretim yılında Yüksek Lisans, 1986-1987 öğretim yılından itibaren de Doktora eğitimi verilmeye başlanmıştır.

Kimya Bölümünden bugüne kadar 956 lisans öğrencisi mezun olmuştur. Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak da 128 Lisansüstü öğrenci (99 Yüksek Lisans ve 29 Doktora) eğitimini tamamlamıştır. 

2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Kimya Bölümünde 11 Profesör, 3 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 5 Araştırma Görevlisi Dr. ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Kimya Bölümü lisans ve lisansüstü düzeyde yüksek düzeyde eğitim öğretim, bilimsel çalışma ve yayınlar yapmayı özel görev olarak kabul eder. Öğrencilerini bilgiye erişme becerileri gelişmiş, problem çözmesini bilen, doğru karar verebilen, yaratıcı, eleştirel düşünen, etik değerlere önem veren bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar.

Bu içerik 09.08.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 2386 kez okundu.