Fizikokimya Anabilim Dalı

Fizikokima Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yüksel BAYRAK

Görev : Fizikokimya Anabilim Dalı Başkanı
Göreve Başlama : 10.05.2017
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1202
TÜ E-Posta : yukselbayrak@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : kinetik, termodinamik, mikroemülsiyonlar, adsorbsiyon

Prof. Dr. Çiğdem BATIGÖÇ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1203
TÜ E-Posta : cigdembatigoc@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Fizikokimya

Dr. Öğr. Üyesi Taliha SİDİM

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1214
TÜ E-Posta : talihasidim@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Surfaktantlar, mikroemülsiyonlar ve miseller

Arş. Gör. Dr. Birgül KARADAĞ

Görev : Araştırma Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1225
TÜ E-Posta : birgulkaradag@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Surfaktantlar,linkerler.