Organik Kimya Anabilim Dalı

Organik Kimya Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ömer ZAİM

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1239
TÜ E-Posta : omerzaim@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hüseyin Rıza Ferhat KARABULUT

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1234
TÜ E-Posta : fkarabulut@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mesut BOZ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1233
TÜ E-Posta : mesutboz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin BEYNEK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 11 79 » Dahili : 1235
TÜ E-Posta : hayrettinbeynek@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hafize Özcan (ÇALIŞKAN)

Görev : Araştırma Görevlisi Dr.
TÜ E-Posta : hafizeozcan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Zuhal HOŞGÖR

Görev : Araştırma Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1222
TÜ E-Posta : zuhalhosgor@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ayşen Şuekinci YILMAZ

Görev : Araştırma Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1222
TÜ E-Posta : aysensuekinci@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ali Osman KARATAVUK

Görev : Araştırma Görevlisi Dr.
TÜ E-Posta : aosmankaratavuk@trakya.edu.tr